Friday, December 15, 2006

Rizal Day Production Meeting

Opisyal na ito mga ka-SB

Ano: Rizal Day Production meeting

Saan: FMDMS

Kailan: Sabado, 2:00pm ika-16 ng Desyembre

Para kanino: Sa mga miyembro ng Sining Bayan na gustong sumali.

Kung hindi kayo pwede, papayagan o bigla na lang maglalaho, huwag na lang pumunta.

Salamat!

-Kuya Julius